Ivm de planning en toewijzing huurbootjes voor het volgend seizoen verzoeken wij u om voor eind november aan te geven indien uw kind volgend seizoen niet meer wenst deel te nemen aan het Jeugdzeilen. Dit stelt ons in staat om nieuwe aanmeldingen op tijd te informeren of er plek en beschikbaarheid is mbt de huurbootjes èn lesgroepen.  

Afmeldingen die na eind november  van het lopende seizoen binnenkomen zullen worden doorbelast in het volgend seizoen.

Dank voor uw medewerking.