Ivm de planning en toewijzing huurbootjes voor het volgend seizoen verzoeken wij u om voor 31 oktober aan te geven indien uw kind volgend seizoen niet meer wenst deel te nemen aan het Jeugdzeilen. Dit stelt ons in staat om nieuwe aanmeldingen op tijd te informeren of er plek en beschikbaarheid is mbt de huurbootjes.  

Afmeldingen die na 31 oktober  van het lopende seizoen binnenkomen zullen worden doorbelast indien wij niet in staat zijn om evt huurbootjes onder te brengen bij andere kinderen.

Dank voor uw medewerking.