Onze Vloot

Er wordt gezeild in Optimisten, Open Bic's en de Splash. De Jeugdzeilvereniging heeft 13 eigen Optimisten, 6 Open Bic's en 5 Splash's voor de verhuur.

Aangezien er, bij tekorten, maar 1 verenigingsboot wordt uitgegeven per gezin zijn er ook leden met meerdere kinderen die zelf een boot hebben aangeschaft.

Met namen voor de Zwaardbootgroepen betekent dit dat er met een uitdagende hoeveelheid Zwaardboten wordt gevaren. ( ca 9 Open Bic's en ca 9 Splash's)