Belangrijke data!

  • 15 juli;  Laatste les vòòr de zomerstop
  • 2 sept;  Aanvang lessen nà de zomerstop
  • 23 sept:  Harington (Wedstrijden, BBQ voor familie èn diplomauitreiking.
  • 30 sept; Laatste zeildag (optionele reservedag voor Harington). 

 Agenda seizoen 2018.